Referentie Eugene Boeldak

Referentie Eugène Boeldak

Jasper Nijssen heeft voor NinetyEight Consultancy de huisstijl ontworpen: een logo, briefpaper, social media iconen plus verkleind logo en een grid met spelelementen voor o.a. visitekaartjes. Naast goed luisteren naar wat wij graag wilden, stelde hij ook de juiste vragen om de achtergronden en ambities van ons bedrijf helder te krijgen. Het was zijn idee om ons drie voorstellen te presenteren waaruit wij konden kiezen. Wij ontvingen de ontwerpen keurig binnen de afgesproken termijn en kregen daarna ruim de tijd om de mogelijkheden te bekijken, alle pro’s en contra’s met hem te bespreken en onze keuze te maken. Ons verzoek om één van de voorstellen, met elementen van een tweede voorstel te combineren heeft hij prompt uitgewerkt, waarbij de door ons gevraagde aanpassingen naar alle tevredenheid zijn doorgevoerd. Ook voor aanvullende vragen doen wij nooit tevergeefs een beroep op hem, waarbij we zijn snelheid en servicegerichtheid bijzonder waarderen. Wij zijn heel tevreden en bevelen Jasper zeker aan.

In het portfolio portfolio. Of de link naar de Ratecard review.

Eugène Boeldak
NinetyEight