studio jasper nijssen

RWS – posterontwerp

Vraag Ontwikkel voor ons een stijl voor een serie posters die anoniem en universeel is. De posters hebben als doel het veiligheidsbewustzijn te verhogen en bouwvakkers veiliger te laten werken. Zo hopen we ongelukken te voorkomen.

Probleem In verband met de verschillende nationaliteiten bij Project Nieuwe Keersluis Limmel is het gebruik van tekst niet handig. Het is de bedoeling dat de poster in één oogopslag duidelijk is.

Invulling Ik heb hier gekozen voor een eenvoudige universele silhouetten stijl. Deze manier van communiceren is voor iedereen helder en leesbaar ongeacht je nationaliteit. Daarnaast zijn de situaties herkenbaar en toch anoniem. Hierdoor zullen de posters minder snel gedateerd ogen en is er de mogelijkheid om ze ook bij andere projecten in te zetten. Om het gevaar en/of de verplichtingen te benadrukken zijn er pictogrammen geplaatst die voldoen aan de ISO 7010.

De eerste serie posters is ter bevordering van het ‘dragen van Persoonlijk Beschermingsmiddelen’ en ‘Orde en Netheid op de bouwplaats’.

RWS – SPIC syllabus

Vraag Stel uit een aantal documenten de inhoud samen voor een
3-daagse SPIC (Safety Performance Indicator Contractor) training en geef deze vorm.

Invulling Een multomap onderverdeeld in vier segmenten: Overzicht, Theorie, Methodiek, Casus. De inhoudsopgave is niet uitgeschreven, maar gevisualiseerd om het vinden van de juiste documenten te optimaliseren. Deze syllabus is uitgegeven door Implement bv namens Rijkswaterstaat.